Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018
3 Ferie zimowe: 11 -24 lutego 2019
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 -23 kwietnia 2019
5 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  kl. IV 26 kwietnia 2019
6 Egzamin maturalny:

część ustna

część pisemna

 

Egzamin maturalny – termin dodatkowy

część ustna

część pisemna

 

Egzamin maturalny-poprawkowy

część pisemna

część ustna

 

6-25 maja 2019

 

 

3– 19 czerwca  2019

 

 

 

 

20 sierpnia 2019   godz. 9.00

20-21 sierpnia 2019

7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

wg nowej podstawy programowej –kl, III (technikum i ZSZ)

etap pisemny

etap praktyczny

 

 

18 czerwca 2019

 

 

 

17 czerwca 2019 ( kl. A,E )

25 czerwca 2019 ( kl.R)

26 czerwca 2019 ( kl. B)

26-27 czerwca 2019 ( kl.H,F,C )

 

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

wg nowej podstawy programowej –kl, IV (technikum )

etap pisemny

etap praktyczny

 

 

 

 

10 stycznia 2019

 

9 stycznia 2019  ( kl .A,E,H,F,

18 styczeń 2019       ( kl. B )

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019

 

 

 

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego, § 5 ust.1 (Dz. U. z 2017 r.,poz.1603  ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

 

Typ szkoły

Egzaminy maturalne i zawodowe

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę)

Technikum nr 2 10 stycznia 2019

6, 7, 8 maja 2019

18 czerwca 2019

2 listopada 2018

2 maja 2019

Branżowa Szkoła  I stopnia nr 2 18 czerwca 2019 2 listopada 2018

2 maja 2019

 

Ruda Śląska 11.09.2018 r.